linzbot's Streambadge Linzbot's Schedule
Tweet

Conversation Between zdaddy and yenhong0286

2 Visitor Messages

  1. Tham khảo chủ đề liên quan: http://bftvietnam.com/forum/showthre...0517#post20517
    947386629
  2. Tỏi đen gây k*ch th*ch hệ tiêu hóa: Allicin trong tỏi đen cũng có thể gây k*ch ứng hoặc th*m ch* gây tổn hại đến đường tiêu hóa. bởi thế, chỉ nên ăn vừa đủ, chưa thể lạm dụng ăn nhiều tỏi đen sống v* nếu bị nghi ngờ hệ tiêu hóa bị k*ch động, hãy tìm hiểu quan điểm bác sĩ.

    Xem thêm nội dung: https://goo.gl/TR83K9
    278849443
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2